پروژه های نمونه

موزه آکادمی تصویری ( لس آنجلس)

طراح: رنزو پیانو سازنده اصلی شرکت ساختمانی MATT است که درحال حاضر نیز در حال انجام است لینک این کمپانی: https://www.mattconstruction.com پروژه جدید بخش الحاقی به بنای قدیمی به نام جدید…
فهرست