مسجد هروی

اطلاعات پروژه

  • پیمانکار نما: دیما پوشش سازه (E.P.C)
  • تاریخ ساخت: ١۳۹۴
  • موقعیت: تهرانپ
  • متراژ: ۴۰۰ متر مربع

از اولین کاربردهای قطعات GRC مشبک رنگ شده در تلفیق با معماری سنتی است که به نحو به غنای معماری مسجد افزوده است

یادمان دفاع مقدس شیراز
مسجد صحار عمان
فهرست